Consell Comarcal del Vallès Oriental

Procés de reserva <% steep %> / 5

<% e %>

<% i %>

Seleccionar tràmit

Seleccionar tràmit


Elegir fecha y hora.

<% formData.seldate|date:shortDate %>, <% formData.selhour %>


Dades del sol·licitant

El NIF no está autorizado
* Rellene el campo correctamente
* Rellene el campo correctamente
* Rellene el campo correctamente
* Debe ser un email válido
* Debe ser un número
* Rellene el campo correctamente

Confirmar Reserva

<% (lcategories | getByField: 'id':formData.category_id).name %> - <% (lcalendars | getByField: 'id':formData.calendar_id).name %> [ <% (latypes | getByField: 'id':formData.atype_id).title %> ]
<% formData.seldate | date: 'mediumDate'%>
<% formData.selhour %>
<% formData.customerid %>
<% formData.customername %> <% formData.customersname %>
<% formData[f.fieldname] %>

Son correctes aquestes dades?


Processant cita prèvia...

Reserva completada

Reserva realitzada amb èxit! Apunti el codi o imprimeixi aquesta pàgina per futures actualitzacions de la reserva.

<% formData.reservId | uppercase | laststr: 6 %>
<% (lcategories | getByField: 'id':formData.category_id).name %> - <% (lcalendars | getByField: 'id':formData.calendar_id).name %>
<% (latypes | getByField: 'id':formData.atype_id).title %>
<% formData.seldate | date: 'mediumDate'%>
<% formData.selhour %>
<% formData.customerid %>
<% formData.customername %> <% formData.customersname %>
<% formData[f.fieldname] %>
El dia de la cita, si ho desitja pot portar aquest codi QR i llegir-lo amb el dispensador de tiquets per a evitar el contacte físic amb aquest.